Suomeksi | In English

Proveka Ltd

Proveka Quantity är ett verktyg för att beräkna mängder i byggbranchen.

An area selection example (video)

Proveka 3D är ett robust hjälpmedel för att mängberäkning

    * titta på IFC BIM och Infra BIM-modeller
    * mängdberäkning

Proveka Estimator används enligt följande

    * Kostnadsuppskattning
    * Uppskattning av kostnader för planering
    * Jämförelse av alternativt material och arbetsuppsättningar
    * att hjälpa till med inköp av material och arbetskraft

Proveka Procurement är en komplett lösning under uppbyggnadsfasen.

    * ny- och renoveringsprojekt
    * budget, justeringar av kostnader
    * anbudsinfordran, anbud, beställningar och avtalshantering
    * schemaläggning
    * dokumenthantering

Proveka Control är en sista hand för att samla information om genomförda betalningar etc.

    * Uppskattning av fakturor och utlägg
    * grafiska diagram

Proveka Schedule är integrerat i Proveka Estimator och Proveka Procurement-modulen. Proveka Schedule erbjuder

    * Gantt-diagram
    * tidslinjediagram
    * användning av resurser
    * delscheman